2024 - Dochody - PIT i CIT

Kategoria
Dochody
Wartość (w mln)
455192695
Procent
28
Typ
Rok
2024
Krótki opis
udział dochodów w danej kategorii w dochodach ogółem
Procent (szczegółowy)
28.13