Poznaj budżet miasta Bielska-Białej

Na stronie dostępne są informacje o dochodach i wydatkach miasta Bielsko-Biała na rok 2021 oraz dane z lat ubiegłych. Znajduje się tutaj również kalkulator, który obliczy jaka część podatku dochodowego z miesięcznego wynagrodzenia mieszkańca pozostaje w mieście i pokaże jak kwota ta dzielona jest na poszczególne zadania realizowane przez miasto.