Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2024

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2024 przyjętego Uchwałą Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 r.