Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2023

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2023 przyjętego Uchwałą Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 r.