Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2022

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r.