Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2021

Szczegółowa prezentacja budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr XXVI/638/2020/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r.