Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Podatki i opłaty
220 762 349 zł