Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Pozostałe
40 932 164 zł