Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Wydatki finansowe miasta
24 360 614 zł