Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Bezpieczeństwo
31 307 760 zł