Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Sport, rekreacja i turystyka
50 750 323 zł