Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
41 832 886 zł