Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Administracja publiczna
105 209 896 zł