Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Gospodarka mieszkaniowa
94 628 366 zł