Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo
766 085 zł