Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
132 092 445 zł