Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
226 037 716 zł