Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Transport i łączność
197 605 390 zł