Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2022

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
536 239 973 zł