Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Dotacje z budżetu Państwa
265 806 921 zł