Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

PIT i CIT
310 954 215 zł