Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2021

Gospodarka mieszkaniowa
89 279 373 zł