Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Pozostałe
8 700 000 zł