Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Wydatki finansowe miasta
19 499 003 zł