Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Działalność usługowa
7 203 722 zł