Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Bezpieczeństwo
26 476 200 zł