Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Sport, rekreacja i turystyka
31 823 000 zł