Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
38 433 732 zł