Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Administracja publiczna
63 073 640 zł