Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Gospodarka mieszkaniowa
19 785 658 zł