Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Lesnictwo, rolnictwo i łowiectwo
1 002 800 zł