Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
63 224 553 zł