Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
237 056 957 zł