Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Transport i łączność
309 203 129 zł