Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Oświata i opieka wychowawcza
385 473 839 zł