Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
146 415 915 zł