Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Pozostałe dotacje
5 144 463 zł