Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Dotacje z funduszy celowych
0 zł