Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2018

Dotacje z budżetów celowych
0 zł