Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Rządowy Fundusz Polski Ład
18 299 250 zł