Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Środki pochodzące z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych
17 700 859 zł