Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Pozostałe dotacje i środki
22 612 829 zł