Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Dotacje z funduszy celowych
2 599 278 zł