Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Pozostałe dochody
120 122 323 zł