Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Dochody z majątku
48 579 470 zł