Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Podatki i opłaty
357 013 828 zł