Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Pozostałe
39 813 500 zł