Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Wydatki finansowe miasta
39 659 205 zł