Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Bezpieczeństwo
44 264 888 zł