Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Sport, rekreacja i turystyka
47 992 900 zł