Budżet Miasta Bielska-Białej na rok 2024

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
66 905 003 zł